dinsdag 29 april 2014

Hoera! Een parkje is geboren!

Donderdag 13 maart 2014 was het dan eindelijk zover:  het Wibautplantsoen werd officieel op de kaart gezet, als Wibautpark. En daar zijn wij, Vereniging Vrienden van het Wibautplantsoen, natuurlijk hartstikke trots op! De straatnaam-onthulling vond plaats om 13.00 uur en werd uiteraard gevierd met beschuit met groene muisjes. Volg ons via www.wibautpark.nl en www.wibauttuin.nl.

Uit Nieuwsbrief Oost 13 maart 2014: Plantsoen wordt Wibautpark.
http://www.oost.amsterdam.nl/actueel/buurtnieuws/oud-oost/oosterparkbuurt/2014/plantsoen/ Stadsdeel Oost heeft er officieel een nieuw park bij. De groene driehoek aan de Wibautstraat tussen Platanenweg en spoortalud heet sinds kort Wibautpark. De nieuwe naam is een initiatief van de vereniging Vrienden van het Wibautplantsoen. Donderdag 13 maart onthulden zij samen met stadsdeelwethouder Openbare Ruimte Nevin Özütok op feestelijke wijze het eerste nieuwe straatnaambord van het park. 
Het Wibautpark, dat vlakbij het voormalige Volkskrantgebouw en het Trouwgebouw ligt, krijgt binnenkort een flinke opknapbeurt, zodat het weer een aangename plek wordt om te verblijven en te genieten van het groen. Het bestaande groen wordt gesnoeid, er wordt plaats gemaakt voor nieuwe beplanting, de oude paden worden in ere hersteld en er komt nieuw straatmeubilair. Zo wordt het weer een echt park. Er zijn zelfs plannen om het beeld van Floor Wibaut hier een mooi plekje te geven. Dit beeld staat nu nog aan de Mauritskade bij de brug over de Singelgracht.
Nevin Özütok: "Het Wibautpark vormt straks een mooie aanvulling op het nieuwe groen op de heringerichte Wibautstraat. Ik hoop dat naast de omwonenden ook vele passanten volop van het Wibautpark gaan genieten."
De naam Wibautpark is een initiatief van de Vereniging Vrienden van het Wibautplantsoen. Vorig jaar heeft deze vereniging naast het plantsoen een succesvolle buurtmoestuin opgezet, de Wibauttuin. Dit deden zij samen met zo'n vijfentwintig enthousiaste buurtbewoners, het stadsdeel en woningbouwcorporatie Stadgenoot.

zondag 8 mei 2011

Wibautplantsoen gered!

De bebouwing van het Wibautplantsoen is voor de aankomende jaren van de baan. In een bijeenkomst van Projectbureau Wibaut aan de Amstel meldde Laurens Loeve, de projectleider van de Parooldriehoek, dat Stadgenoot afziet van het hele plan. Dankzij uw handtekeningen hebben wij met een burgerinitiatief en de daaraan gekoppelde referendum-aanvraag het verdwijnen van het plantsoen weten te voorkomen. Voor Kristal NV, de projectontwikkelaar die eigendom is van een aantal woningscorporaties (waaronder Stadgenoot) een lelijke streep door de rekening. Deze club is afgelopen jaar dan ook opgeheven en ze hebben hun 'taken' teruggeven.
Een korte terugblik: Onder regie van de PvdA (Germaine Princen ex-wethouder en Meint Helder woordvoerder Wonen en Grote projecten) wilde Kristal NV een plan doordrukken waar goed aan zou worden verdiend. Met een 70 meter hoog hotel en hoogbouw langs de Wibautstraat zouden de kosten van de extra´s als 'hoogstedelijke woningen' en een ondergrondse parkeergarage worden gecompenseerd. De Grondexploitatiewet (Grex) moest voor deze locatie een positieve uitkomst hebben en daarmee was het verdwijnen van het plantsoen gerechtvaardigd, zo werd door Germaine Princen nog eens geduldig uitgelegd voor AT5. Dat de enorme contouren van deze hoogbouw totaal niet in deze buurt passen werd afgedaan als onjuist: de Parooldriehoek was een grootstedelijk project ontworpen door een groot stedenbouwkundige: Joan Busquets.
Hoewel het enorme bouwvolume unaniem werd afgewezen door de door het stadsdeel ingestelde buurtwerkgroep Parooldriehoek draaide de politiek vrolijk door. Toenmalig stadsdeelvoorzitter Martin Verbeet (PvdA) kwam met het nieuws dat de Centrale Stad (wethouder Maarten van Poelgeest van Groen Links) het een mooi plan vond. De stadsdeelraad (behalve Groen Links en D66) stemde in april 2009 in met de opzet van een hotel en het hoge bouwvolume ("Ontwikkelingsrichting Parooldriehoek"). Het Stedelijk Plan (SP) zou nog voor de verkiezingen van 2010 worden goedgekeurd en het bouwen zou dan in 2012 kunnen beginnen. Een samenwerkingsverband tussen de Centrale Stad en het stadsdeel (Wibaut aan de Amstel), gesitueerd tegenover het plantsoen, zou ervoor zorg dragen dat de hele bouw ook naar het publiek toe netjes zou worden gecommuniceerd. Niets leek deze trein nog te kunnen stoppen. Toch liep het anders.
Nadat het burgerinitiatief 'Maak van het Wibautplantsoen een Wibautpark' werd afgewezen besloten de Vrienden van het Wibautplantsoen direct een referendum-aanvraag te doen. De planvorming van de Parooldriehoek werd volgens de "Verordening Burgerinitiatief" een half jaar opgeschort; wij moesten immers de tijd krijgen de benodigde handtekeningen (3000) te verzamelen. Dankzij inzet van een aantal actieve leden en een oproep in Dwars door de Buurt werden het 750 handtekeningen. Niet genoeg, maar inmiddels waren de deelraadsverkiezingen in aantocht en besloten werd het plan na deze periode af te handelen.
De effecten van de kredietcrises werden voelbaar. In de zomer van 2010 kondigde Maarten van Poelgeest een bouwstop aan voor heel Amsterdam. Na overleg tussen politiek, projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen werd besloten bepaalde projecten af te blazen. De Parooldriehoek werd daar één van. Volgens Laurens Loeve is het boek Parooldriehoek dichtgedaan. Indien een dergelijk project opnieuw wordt opgestart zal de hele procedure van begin af aan moeten worden gevolgd.
Mocht het Wibautplantsoen weer worden bedreigd dan staan wij natuurlijk vooraan om het 'andere verhaal' onder de aandacht te brengen. Het verhaal over luchtkwaliteit, leefbaarheid, bomen en kunst. Ja, ook kunst. Want ook de aandacht en de hulp die leden en medewerkers van de stichting Urban Resort (Volkskrantgebouw) hebben geboden hebben bijgedragen aan dit uiteindelijke succes. De redding van het plantsoen is een combinatie van geluk en wijsheid. Wie had dat gedacht toen we eraan begonnen...

woensdag 15 september 2010

Burendag 2010

Op zaterdag 25 september is het weer Burendag. Ook dit jaar gaan we aan de slag om ons mooie plantsoen weer poepvrij te maken. Banken worden opgeknapt en paden aangelegd. Er is een gratis workshop waarin je kan leren om van klei je eigen insectenhotel te maken. Heb je zin om mee te doen aan één van de activiteiten of wil je gewoon gezellig koffie komen drinken en kletsen met je (nieuwe) buren, dan ben je van harte welkom. Tot dan!

woensdag 7 oktober 2009

Red het Wibautplantsoen

Het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer wil een 70 meter hoge hoteltoren aan de kop van de noordelijke Wibautstraat bouwen. Daar willen ze meer dan 4000 vierkante meter Wibautplantsoen voor opofferen. In dit plantsoen staan tientallen monumentale bomen, waarvan sommige meer dan 65 jaar oud zijn. Maar wat het stadsdeel betreft mag het plantsoen met bomen en al verdwijnen, want een hotel met parkeergarage op deze plek levert veel geld op. Helaas trekt het hotel ook extra verkeer aan en de luchtkwaliteit is al slecht genoeg. De luchtvervuiling langs de Wibautstraat overschrijdt al jaren de grenswaarden uit de Wet Luchtkwaliteit. Het gehalte stikstofdioxide is veel te hoog, zo blijkt uit metingen van de GGD, ondanks de mooie actieplannen en beleidsstukken van de gemeente Amsterdam en het stadsdeel. En het wordt alleen maar erger.
Omwonenden van het Wibautplantsoen willen het plantsoen behouden omdat de bomen een belangrijke rol spelen in de verbetering van de luchtkwaliteit in de buurt. Bomen filteren fijnstof en stikstofdioxide uit de lucht en verlagen het ozongehalte. Dat is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Daarom organiseerden zij een burgerinitiatief om van het Wibautplantsoen een echt stadspark te maken. Helaas werd dit initiatief door de deelraad van tafel geveegd: het totale project is alleen financieel haalbaar als er een hotel wordt gebouwd op de plek van het plantsoen. Het is dus een keuze tussen geld en de gezondheid van de omwonenden.
Er is nog één goede mogelijkheid om het plantsoen te redden; een referendum. Daarvoor hebben we 3000 handtekeningen nodig. Help ons! Download het handtekeningenformulier hier. Op het formulier kunt u naast uw eigen handtekening nog extra handtekeningen van buurtgenoten verzamelen. Vult u s.v.p. wel alle gegevens in anders telt het stadsdeel de handtekening niet mee. Doe het formulier in een envelop en stuur deze naar de Vrienden van het Wibautplantsoen p/a Populierenweg 22, 1091 KL Amsterdam. In de bus doen kan ook.
Red het plantsoen! Dank u voor uw steun.

maandag 5 oktober 2009

Teken het referendum!

Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer wil het Wibautplantsoen opofferen voor een hoteltoren. Dit is slecht nieuws voor de luchtkwaliteit in het gebied. De bomen op en rondom het Wibautplantsoen filteren namelijk een hoeveelheid fijnstof uit de lucht gelijk aan éénderde van de hoeveelheid die door het verkeer ter plekke wordt uitgestoten. Dit fijnstof was anders in de longen van de omwonenden terecht gekomen, met alle gevolgen van dien. Maar de bomen moeten verdwijnen.
Daarom hebben vorig jaar meer dan 160 bewoners en sympathisanten een burgerinitiatief ingediend. Zij willen het plantsoen behouden. Dit initiatief heeft de stadsdeelraad op 14 april j.l. van tafel geveegd. Jammer voor de buurt. Laat dit niet gebeuren en teken daarom dit referendum! Laat de deelraad het lucht- zuiverend groen niet verkwanselen en verdedig het burgerinitiatief!
Ben je op een bijeenkomst met buurtgenoten? Laat ze tekenen voor het referendum! Open en Save dit Word-document, print het uit en neem het mee. (Alle vakjes moeten ingevuld worden.)

woensdag 30 september 2009

Burendag 2009


Zaterdag 26 september 2009 was het Burendag in het Wibautplantsoen; de video's van die dag, gemaakt door Fred Triep, kun je hieronder bekijken.
Er waren optredens, een beeldenroute, een bomentocht en verschillende activiteiten, zoals de dromenvangers workshop, de weggeefmarkt en de ontwerpwedstrijd om de bankjes weer op te knappen door kinderen en kunstenaars uit de buurt. Kunstenaars Jacoline van Duijvenbode, Maddy Rentenaar, Renske Schuilenga, Laetitia de Veth en Liza Pirati beschilderden met behulp van buurtbewoners Anita Guijt en Jasper Schneider en samen met de vele aanwezige buurtkinderen geheel belangeloos de verloederde bankjes met hun eigen ontwerp en dat van anderen.
We hebben die dag ook de paden proberen te herstellen met de beperkte middelen die we hadden en weer een hoop handtekeningen verzameld voor ons inleidende referendumverzoek. Het is duidelijk: wat de buurt betreft blijft het Wibautplantsoen bestaan!

dinsdag 29 september 2009

Met dank aan het Oranje Fonds

Wibautpark
Wibautpark


Wibautpark
Wibautpark
Wibautpark
Dankzij de inzet van betrokken buurtbewoners en met behulp van het Oranje Fonds hebben de parkbanken in het Wibautplantsoen een nieuw gezicht gekregen. De banken zijn beschilderd door betrokken buurtbewoners, kinderen uit de buurt en door kunstenaars uit het tegenovergelegen voormalige Volkskrantgebouw.

dinsdag 21 april 2009

Waar ligt het Wibautplantsoen?

Ingeklemd tussen de drukke Wibautstraat en het spoor ligt een klein park: het Wibautplantsoen. Het is het enige stuk groen voor de bewoners van de drie buurten die eromheen liggen: de Transvaalbuurt, de Oosterparkbuurt en de Weesperzijdestrook.
Vogels foureren er en soms zie je s' nachts in de schemering snelle vleermuizen op zoek naar hun prooi. Dit park, op een steenworp afstand van de Amstel en slechts twee metrohaltes verwijderd van het centrum van Amsterdam, moet plaats maken voor een gigantisch hotel.

Een nieuwe lente

Een nieuwe lente in het Wibautplantsoen. De laatste?

zaterdag 18 april 2009

Het Wibautplantsoen moet blijven

Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer wil het Wibautplantsoen opofferen voor een hoteltoren. Gelegen langs de Wibautstraat is het Wibautplantsoen een ideale plaats voor een hotel: goed bereikbaar met de auto en niet ver van het centrum.
Dit is slecht nieuws voor de luchtkwaliteit in het gebied. De bomen op en rondom het Wibautplantsoen filteren namelijk een hoeveelheid fijnstof uit de lucht gelijk aan éénderde van de hoeveelheid die door het verkeer ter plekke wordt uitgestoten. Dit fijnstof was anders in de longen van de omwonenden terecht gekomen, met alle gevolgen van dien. Maar de bomen moeten verdwijnen.
Daarom hebben vorig jaar meer dan 160 bewoners en sympathisanten een burgerinitiatief ingediend. Zij willen het plantsoen behouden en herinrichten zodat buurtbewoners het beter kunnen gebruiken. Dit initiatief heeft de stadsdeelraad op 14 april j.l. van tafel geveegd. De hoteltoren wordt nog hoger en het plantsoen wordt helemaal bebouwd. Daarmee komt een groter gedeelte van de Transvaal- en Weesperzijdebuurt in de schaduw van het hotel. En het gaat hard waaien rondom deze 70 meter (!) hoge toren.
De hoteltoren is onderdeel van het ambitieuze project Parooldriehoek. Dit project zal per jaar 1.2 miljoen extra autobewegingen genereren. Dit leidt tot meer uitstoot van fijnstof. De belangrijkste bomen uit het projectgebied verdwijnen, waaronder veel oudere, monumentale exemplaren. Dat juist deze bomen een positief effect op de luchtkwaliteit hebben maakt hun lot niet anders : ze moeten weg!
Alleen D66 en GroenLinks zijn tegen het verdwijnen van het Wibautplantsoen. De rest van de politieke partijen is voor, inclusief de Socialistische Partij (SP). Ondanks veel mooie woorden over schone lucht in allerlei beleidsstukken vindt de meerderheid het hotel belangrijker. Jammer voor de omwonenden. Laat dit niet gebeuren en teken daarom het referendum! Laat de deelraad het luchtzuiverend groen niet verkwanselen en verdedig het burgerinitiatief! Voor meer informatie mail de Vereniging Vrienden van het Wibautplantsoen: plantsoenvrienden@telfort.nl
Hier zie je het plantsoen vanaf de overkant van de immer drukke Wibautstraat. Rechts de eerste van de vijf flats van de Platanenweg, met hun mooie binnentuinen, die ook gesloopt zullen worden. Ook daar staan veel bomen al jarenlang gedienstig hun natuurlijke taak als groene luchtfilters te vervullen. Ook daar zullen ze verdwijnen als de plannen doorgaan.