zaterdag 18 april 2009

Het Wibautplantsoen moet blijven

Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer wil het Wibautplantsoen opofferen voor een hoteltoren. Gelegen langs de Wibautstraat is het Wibautplantsoen een ideale plaats voor een hotel: goed bereikbaar met de auto en niet ver van het centrum.
Dit is slecht nieuws voor de luchtkwaliteit in het gebied. De bomen op en rondom het Wibautplantsoen filteren namelijk een hoeveelheid fijnstof uit de lucht gelijk aan éénderde van de hoeveelheid die door het verkeer ter plekke wordt uitgestoten. Dit fijnstof was anders in de longen van de omwonenden terecht gekomen, met alle gevolgen van dien. Maar de bomen moeten verdwijnen.
Daarom hebben vorig jaar meer dan 160 bewoners en sympathisanten een burgerinitiatief ingediend. Zij willen het plantsoen behouden en herinrichten zodat buurtbewoners het beter kunnen gebruiken. Dit initiatief heeft de stadsdeelraad op 14 april j.l. van tafel geveegd. De hoteltoren wordt nog hoger en het plantsoen wordt helemaal bebouwd. Daarmee komt een groter gedeelte van de Transvaal- en Weesperzijdebuurt in de schaduw van het hotel. En het gaat hard waaien rondom deze 70 meter (!) hoge toren.
De hoteltoren is onderdeel van het ambitieuze project Parooldriehoek. Dit project zal per jaar 1.2 miljoen extra autobewegingen genereren. Dit leidt tot meer uitstoot van fijnstof. De belangrijkste bomen uit het projectgebied verdwijnen, waaronder veel oudere, monumentale exemplaren. Dat juist deze bomen een positief effect op de luchtkwaliteit hebben maakt hun lot niet anders : ze moeten weg!
Alleen D66 en GroenLinks zijn tegen het verdwijnen van het Wibautplantsoen. De rest van de politieke partijen is voor, inclusief de Socialistische Partij (SP). Ondanks veel mooie woorden over schone lucht in allerlei beleidsstukken vindt de meerderheid het hotel belangrijker. Jammer voor de omwonenden. Laat dit niet gebeuren en teken daarom het referendum! Laat de deelraad het luchtzuiverend groen niet verkwanselen en verdedig het burgerinitiatief! Voor meer informatie mail de Vereniging Vrienden van het Wibautplantsoen: plantsoenvrienden@telfort.nl
Hier zie je het plantsoen vanaf de overkant van de immer drukke Wibautstraat. Rechts de eerste van de vijf flats van de Platanenweg, met hun mooie binnentuinen, die ook gesloopt zullen worden. Ook daar staan veel bomen al jarenlang gedienstig hun natuurlijke taak als groene luchtfilters te vervullen. Ook daar zullen ze verdwijnen als de plannen doorgaan.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten