woensdag 7 oktober 2009

Red het Wibautplantsoen

Het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer wil een 70 meter hoge hoteltoren aan de kop van de noordelijke Wibautstraat bouwen. Daar willen ze meer dan 4000 vierkante meter Wibautplantsoen voor opofferen. In dit plantsoen staan tientallen monumentale bomen, waarvan sommige meer dan 65 jaar oud zijn. Maar wat het stadsdeel betreft mag het plantsoen met bomen en al verdwijnen, want een hotel met parkeergarage op deze plek levert veel geld op. Helaas trekt het hotel ook extra verkeer aan en de luchtkwaliteit is al slecht genoeg. De luchtvervuiling langs de Wibautstraat overschrijdt al jaren de grenswaarden uit de Wet Luchtkwaliteit. Het gehalte stikstofdioxide is veel te hoog, zo blijkt uit metingen van de GGD, ondanks de mooie actieplannen en beleidsstukken van de gemeente Amsterdam en het stadsdeel. En het wordt alleen maar erger.
Omwonenden van het Wibautplantsoen willen het plantsoen behouden omdat de bomen een belangrijke rol spelen in de verbetering van de luchtkwaliteit in de buurt. Bomen filteren fijnstof en stikstofdioxide uit de lucht en verlagen het ozongehalte. Dat is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Daarom organiseerden zij een burgerinitiatief om van het Wibautplantsoen een echt stadspark te maken. Helaas werd dit initiatief door de deelraad van tafel geveegd: het totale project is alleen financieel haalbaar als er een hotel wordt gebouwd op de plek van het plantsoen. Het is dus een keuze tussen geld en de gezondheid van de omwonenden.
Er is nog één goede mogelijkheid om het plantsoen te redden; een referendum. Daarvoor hebben we 3000 handtekeningen nodig. Help ons! Download het handtekeningenformulier hier. Op het formulier kunt u naast uw eigen handtekening nog extra handtekeningen van buurtgenoten verzamelen. Vult u s.v.p. wel alle gegevens in anders telt het stadsdeel de handtekening niet mee. Doe het formulier in een envelop en stuur deze naar de Vrienden van het Wibautplantsoen p/a Populierenweg 22, 1091 KL Amsterdam. In de bus doen kan ook.
Red het plantsoen! Dank u voor uw steun.

maandag 5 oktober 2009

Teken het referendum!

Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer wil het Wibautplantsoen opofferen voor een hoteltoren. Dit is slecht nieuws voor de luchtkwaliteit in het gebied. De bomen op en rondom het Wibautplantsoen filteren namelijk een hoeveelheid fijnstof uit de lucht gelijk aan éénderde van de hoeveelheid die door het verkeer ter plekke wordt uitgestoten. Dit fijnstof was anders in de longen van de omwonenden terecht gekomen, met alle gevolgen van dien. Maar de bomen moeten verdwijnen.
Daarom hebben vorig jaar meer dan 160 bewoners en sympathisanten een burgerinitiatief ingediend. Zij willen het plantsoen behouden. Dit initiatief heeft de stadsdeelraad op 14 april j.l. van tafel geveegd. Jammer voor de buurt. Laat dit niet gebeuren en teken daarom dit referendum! Laat de deelraad het lucht- zuiverend groen niet verkwanselen en verdedig het burgerinitiatief!
Ben je op een bijeenkomst met buurtgenoten? Laat ze tekenen voor het referendum! Open en Save dit Word-document, print het uit en neem het mee. (Alle vakjes moeten ingevuld worden.)

woensdag 30 september 2009

Burendag 2009


Zaterdag 26 september 2009 was het Burendag in het Wibautplantsoen; de video's van die dag, gemaakt door Fred Triep, kun je hieronder bekijken.
Er waren optredens, een beeldenroute, een bomentocht en verschillende activiteiten, zoals de dromenvangers workshop, de weggeefmarkt en de ontwerpwedstrijd om de bankjes weer op te knappen door kinderen en kunstenaars uit de buurt. Kunstenaars Jacoline van Duijvenbode, Maddy Rentenaar, Renske Schuilenga, Laetitia de Veth en Liza Pirati beschilderden met behulp van buurtbewoners Anita Guijt en Jasper Schneider en samen met de vele aanwezige buurtkinderen geheel belangeloos de verloederde bankjes met hun eigen ontwerp en dat van anderen.
We hebben die dag ook de paden proberen te herstellen met de beperkte middelen die we hadden en weer een hoop handtekeningen verzameld voor ons inleidende referendumverzoek. Het is duidelijk: wat de buurt betreft blijft het Wibautplantsoen bestaan!

dinsdag 29 september 2009

Met dank aan het Oranje Fonds

Wibautpark
Wibautpark


Wibautpark
Wibautpark
Wibautpark
Dankzij de inzet van betrokken buurtbewoners en met behulp van het Oranje Fonds hebben de parkbanken in het Wibautplantsoen een nieuw gezicht gekregen. De banken zijn beschilderd door betrokken buurtbewoners, kinderen uit de buurt en door kunstenaars uit het tegenovergelegen voormalige Volkskrantgebouw.

dinsdag 21 april 2009

Waar ligt het Wibautplantsoen?

Ingeklemd tussen de drukke Wibautstraat en het spoor ligt een klein park: het Wibautplantsoen. Het is het enige stuk groen voor de bewoners van de drie buurten die eromheen liggen: de Transvaalbuurt, de Oosterparkbuurt en de Weesperzijdestrook.
Vogels foureren er en soms zie je s' nachts in de schemering snelle vleermuizen op zoek naar hun prooi. Dit park, op een steenworp afstand van de Amstel en slechts twee metrohaltes verwijderd van het centrum van Amsterdam, moet plaats maken voor een gigantisch hotel.

Een nieuwe lente

Een nieuwe lente in het Wibautplantsoen. De laatste?

zaterdag 18 april 2009

Het Wibautplantsoen moet blijven

Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer wil het Wibautplantsoen opofferen voor een hoteltoren. Gelegen langs de Wibautstraat is het Wibautplantsoen een ideale plaats voor een hotel: goed bereikbaar met de auto en niet ver van het centrum.
Dit is slecht nieuws voor de luchtkwaliteit in het gebied. De bomen op en rondom het Wibautplantsoen filteren namelijk een hoeveelheid fijnstof uit de lucht gelijk aan éénderde van de hoeveelheid die door het verkeer ter plekke wordt uitgestoten. Dit fijnstof was anders in de longen van de omwonenden terecht gekomen, met alle gevolgen van dien. Maar de bomen moeten verdwijnen.
Daarom hebben vorig jaar meer dan 160 bewoners en sympathisanten een burgerinitiatief ingediend. Zij willen het plantsoen behouden en herinrichten zodat buurtbewoners het beter kunnen gebruiken. Dit initiatief heeft de stadsdeelraad op 14 april j.l. van tafel geveegd. De hoteltoren wordt nog hoger en het plantsoen wordt helemaal bebouwd. Daarmee komt een groter gedeelte van de Transvaal- en Weesperzijdebuurt in de schaduw van het hotel. En het gaat hard waaien rondom deze 70 meter (!) hoge toren.
De hoteltoren is onderdeel van het ambitieuze project Parooldriehoek. Dit project zal per jaar 1.2 miljoen extra autobewegingen genereren. Dit leidt tot meer uitstoot van fijnstof. De belangrijkste bomen uit het projectgebied verdwijnen, waaronder veel oudere, monumentale exemplaren. Dat juist deze bomen een positief effect op de luchtkwaliteit hebben maakt hun lot niet anders : ze moeten weg!
Alleen D66 en GroenLinks zijn tegen het verdwijnen van het Wibautplantsoen. De rest van de politieke partijen is voor, inclusief de Socialistische Partij (SP). Ondanks veel mooie woorden over schone lucht in allerlei beleidsstukken vindt de meerderheid het hotel belangrijker. Jammer voor de omwonenden. Laat dit niet gebeuren en teken daarom het referendum! Laat de deelraad het luchtzuiverend groen niet verkwanselen en verdedig het burgerinitiatief! Voor meer informatie mail de Vereniging Vrienden van het Wibautplantsoen: plantsoenvrienden@telfort.nl
Hier zie je het plantsoen vanaf de overkant van de immer drukke Wibautstraat. Rechts de eerste van de vijf flats van de Platanenweg, met hun mooie binnentuinen, die ook gesloopt zullen worden. Ook daar staan veel bomen al jarenlang gedienstig hun natuurlijke taak als groene luchtfilters te vervullen. Ook daar zullen ze verdwijnen als de plannen doorgaan.