maandag 5 oktober 2009

Teken het referendum!

Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer wil het Wibautplantsoen opofferen voor een hoteltoren. Dit is slecht nieuws voor de luchtkwaliteit in het gebied. De bomen op en rondom het Wibautplantsoen filteren namelijk een hoeveelheid fijnstof uit de lucht gelijk aan éénderde van de hoeveelheid die door het verkeer ter plekke wordt uitgestoten. Dit fijnstof was anders in de longen van de omwonenden terecht gekomen, met alle gevolgen van dien. Maar de bomen moeten verdwijnen.
Daarom hebben vorig jaar meer dan 160 bewoners en sympathisanten een burgerinitiatief ingediend. Zij willen het plantsoen behouden. Dit initiatief heeft de stadsdeelraad op 14 april j.l. van tafel geveegd. Jammer voor de buurt. Laat dit niet gebeuren en teken daarom dit referendum! Laat de deelraad het lucht- zuiverend groen niet verkwanselen en verdedig het burgerinitiatief!
Ben je op een bijeenkomst met buurtgenoten? Laat ze tekenen voor het referendum! Open en Save dit Word-document, print het uit en neem het mee. (Alle vakjes moeten ingevuld worden.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten