woensdag 7 oktober 2009

Red het Wibautplantsoen

Het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer wil een 70 meter hoge hoteltoren aan de kop van de noordelijke Wibautstraat bouwen. Daar willen ze meer dan 4000 vierkante meter Wibautplantsoen voor opofferen. In dit plantsoen staan tientallen monumentale bomen, waarvan sommige meer dan 65 jaar oud zijn. Maar wat het stadsdeel betreft mag het plantsoen met bomen en al verdwijnen, want een hotel met parkeergarage op deze plek levert veel geld op. Helaas trekt het hotel ook extra verkeer aan en de luchtkwaliteit is al slecht genoeg. De luchtvervuiling langs de Wibautstraat overschrijdt al jaren de grenswaarden uit de Wet Luchtkwaliteit. Het gehalte stikstofdioxide is veel te hoog, zo blijkt uit metingen van de GGD, ondanks de mooie actieplannen en beleidsstukken van de gemeente Amsterdam en het stadsdeel. En het wordt alleen maar erger.
Omwonenden van het Wibautplantsoen willen het plantsoen behouden omdat de bomen een belangrijke rol spelen in de verbetering van de luchtkwaliteit in de buurt. Bomen filteren fijnstof en stikstofdioxide uit de lucht en verlagen het ozongehalte. Dat is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Daarom organiseerden zij een burgerinitiatief om van het Wibautplantsoen een echt stadspark te maken. Helaas werd dit initiatief door de deelraad van tafel geveegd: het totale project is alleen financieel haalbaar als er een hotel wordt gebouwd op de plek van het plantsoen. Het is dus een keuze tussen geld en de gezondheid van de omwonenden.
Er is nog één goede mogelijkheid om het plantsoen te redden; een referendum. Daarvoor hebben we 3000 handtekeningen nodig. Help ons! Download het handtekeningenformulier hier. Op het formulier kunt u naast uw eigen handtekening nog extra handtekeningen van buurtgenoten verzamelen. Vult u s.v.p. wel alle gegevens in anders telt het stadsdeel de handtekening niet mee. Doe het formulier in een envelop en stuur deze naar de Vrienden van het Wibautplantsoen p/a Populierenweg 22, 1091 KL Amsterdam. In de bus doen kan ook.
Red het plantsoen! Dank u voor uw steun.

maandag 5 oktober 2009

Teken het referendum!

Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer wil het Wibautplantsoen opofferen voor een hoteltoren. Dit is slecht nieuws voor de luchtkwaliteit in het gebied. De bomen op en rondom het Wibautplantsoen filteren namelijk een hoeveelheid fijnstof uit de lucht gelijk aan éénderde van de hoeveelheid die door het verkeer ter plekke wordt uitgestoten. Dit fijnstof was anders in de longen van de omwonenden terecht gekomen, met alle gevolgen van dien. Maar de bomen moeten verdwijnen.
Daarom hebben vorig jaar meer dan 160 bewoners en sympathisanten een burgerinitiatief ingediend. Zij willen het plantsoen behouden. Dit initiatief heeft de stadsdeelraad op 14 april j.l. van tafel geveegd. Jammer voor de buurt. Laat dit niet gebeuren en teken daarom dit referendum! Laat de deelraad het lucht- zuiverend groen niet verkwanselen en verdedig het burgerinitiatief!
Ben je op een bijeenkomst met buurtgenoten? Laat ze tekenen voor het referendum! Open en Save dit Word-document, print het uit en neem het mee. (Alle vakjes moeten ingevuld worden.)