zondag 8 mei 2011

Wibautplantsoen gered!

De bebouwing van het Wibautplantsoen is voor de aankomende jaren van de baan. In een bijeenkomst van Projectbureau Wibaut aan de Amstel meldde Laurens Loeve, de projectleider van de Parooldriehoek, dat Stadgenoot afziet van het hele plan. Dankzij uw handtekeningen hebben wij met een burgerinitiatief en de daaraan gekoppelde referendum-aanvraag het verdwijnen van het plantsoen weten te voorkomen. Voor Kristal NV, de projectontwikkelaar die eigendom is van een aantal woningscorporaties (waaronder Stadgenoot) een lelijke streep door de rekening. Deze club is afgelopen jaar dan ook opgeheven en ze hebben hun 'taken' teruggeven.
Een korte terugblik: Onder regie van de PvdA (Germaine Princen ex-wethouder en Meint Helder woordvoerder Wonen en Grote projecten) wilde Kristal NV een plan doordrukken waar goed aan zou worden verdiend. Met een 70 meter hoog hotel en hoogbouw langs de Wibautstraat zouden de kosten van de extra´s als 'hoogstedelijke woningen' en een ondergrondse parkeergarage worden gecompenseerd. De Grondexploitatiewet (Grex) moest voor deze locatie een positieve uitkomst hebben en daarmee was het verdwijnen van het plantsoen gerechtvaardigd, zo werd door Germaine Princen nog eens geduldig uitgelegd voor AT5. Dat de enorme contouren van deze hoogbouw totaal niet in deze buurt passen werd afgedaan als onjuist: de Parooldriehoek was een grootstedelijk project ontworpen door een groot stedenbouwkundige: Joan Busquets.
Hoewel het enorme bouwvolume unaniem werd afgewezen door de door het stadsdeel ingestelde buurtwerkgroep Parooldriehoek draaide de politiek vrolijk door. Toenmalig stadsdeelvoorzitter Martin Verbeet (PvdA) kwam met het nieuws dat de Centrale Stad (wethouder Maarten van Poelgeest van Groen Links) het een mooi plan vond. De stadsdeelraad (behalve Groen Links en D66) stemde in april 2009 in met de opzet van een hotel en het hoge bouwvolume ("Ontwikkelingsrichting Parooldriehoek"). Het Stedelijk Plan (SP) zou nog voor de verkiezingen van 2010 worden goedgekeurd en het bouwen zou dan in 2012 kunnen beginnen. Een samenwerkingsverband tussen de Centrale Stad en het stadsdeel (Wibaut aan de Amstel), gesitueerd tegenover het plantsoen, zou ervoor zorg dragen dat de hele bouw ook naar het publiek toe netjes zou worden gecommuniceerd. Niets leek deze trein nog te kunnen stoppen. Toch liep het anders.
Nadat het burgerinitiatief 'Maak van het Wibautplantsoen een Wibautpark' werd afgewezen besloten de Vrienden van het Wibautplantsoen direct een referendum-aanvraag te doen. De planvorming van de Parooldriehoek werd volgens de "Verordening Burgerinitiatief" een half jaar opgeschort; wij moesten immers de tijd krijgen de benodigde handtekeningen (3000) te verzamelen. Dankzij inzet van een aantal actieve leden en een oproep in Dwars door de Buurt werden het 750 handtekeningen. Niet genoeg, maar inmiddels waren de deelraadsverkiezingen in aantocht en besloten werd het plan na deze periode af te handelen.
De effecten van de kredietcrises werden voelbaar. In de zomer van 2010 kondigde Maarten van Poelgeest een bouwstop aan voor heel Amsterdam. Na overleg tussen politiek, projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen werd besloten bepaalde projecten af te blazen. De Parooldriehoek werd daar één van. Volgens Laurens Loeve is het boek Parooldriehoek dichtgedaan. Indien een dergelijk project opnieuw wordt opgestart zal de hele procedure van begin af aan moeten worden gevolgd.
Mocht het Wibautplantsoen weer worden bedreigd dan staan wij natuurlijk vooraan om het 'andere verhaal' onder de aandacht te brengen. Het verhaal over luchtkwaliteit, leefbaarheid, bomen en kunst. Ja, ook kunst. Want ook de aandacht en de hulp die leden en medewerkers van de stichting Urban Resort (Volkskrantgebouw) hebben geboden hebben bijgedragen aan dit uiteindelijke succes. De redding van het plantsoen is een combinatie van geluk en wijsheid. Wie had dat gedacht toen we eraan begonnen...